centr
 


tel: 0048 504 637 052
e-mail: infotimes@infotimes.pl

Dalej

 

 

BUSINESS INTELIGENCE, BIG DATA, ANALIZY.

Na zlecenie zbieramy dane, tak i w świecie realnym (np. ceny w sklepach konkurencji) jak i w internecie. Z różnych krajów, w różnych językach. Dane zbieramy „ręcznie”, lub w sposób całkowicie zautomatyzowany.

Przeprowadzamy operacje na większych i mniejszych zbiorach danych – zbieramy, uzupełniamy, analizujemy, poszukujemy odpowiedzi na konkretne pytania.

Możemy pomóc właścicielom stron internetowych z rozwinięciem analityki – Google, Bing analytics i zrozumieniem zachowań ich klientów.

Jeśli masz pytania i dane w których spodziewasz się znaleźć odpowiedzi, pomożemy.

 


 

 
 

arrowDostawców, importerów, hurtowni, producentów?
arrowPotencjalnych klientów?
arrowKonkretnych towarów lub usług?
arrowSprawdzonych kontrahentów?
arrowDanych o rynku?
arrowInformacji o trendach?
arrowSpecjalizowanych baz danych?

 

 

W naszej działalności stosujemy ściśle kodeks postępowania miedzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów od informacji

AIIP