centr
 


tel: 0048 504 637 052
e-mail: infotimes@infotimes.pl

Dalej

 

 

Szukasz potencjalnych klientów?

Naszą atutem są wąskie, specjalistyczne bazy danych firm o określonym profilu. Są to bazy ze starannie dobranymi wpisami, które zapewniają maksymalną skuteczność dotarcia z ofertą do właściwych ludzi.

Wyszukujemy według profilu zleconego przez klienta lub profilu stworzonego przez nas w oparciu o analizę produktu/usługi i rynku docelowego.

Przy tego rodzaju bazach, w celu zapewnienia jeszcze większej efektywności, możemy zaoferować sporządzenie zindywidualizowanych ofert biorących pod uwagę specjalizację podmiotu, jego sposób działania, rynek na którym działa i inne czynniki mogące pomóc w pozytywnym odbiorze oferty.

Dodatkowo możemy sporządzić ofertę firmy i zrealizować akcję wysyłkową.

Jeżeli do pozyskiwania klientów używasz masowego faxingu lub usług pocztowych możemy zaoferować obszerne bazy danych z rekordami wybranymi według ogólnych kryteriów.

Również w przypadku tych baz też możemy sporządzić ofertę firmy i zrealizować wysyłkę (faksową lub listowną).

Dodatkowo możemy zaoferować tłumaczenie korespondencji i raporty kredytowe.

Jeżeli nie posiadasz w firmie działu marketingu oddelegowanego do obsługi potencjalnych klientów i nie chcesz takiego tworzyć, możemy zaoferować wsparcie jako „wirtualny asystent”.
Oznacza to, że zapłacisz tylko za czas w którym obsługujemy klienta. To tańsze niż tworzenie etatu.

Dodatkowo w ramach usługi możemy utworzyć dedykowane linie telefoniczne czy nawet Call Center (nie tylko w Polsce).


 
 

arrowDostawców, importerów, hurtowni, producentów?
arrowPotencjalnych klientów?
arrowKonkretnych towarów lub usług?
arrowSprawdzonych kontrahentów?
arrowDanych o rynku?
arrowInformacji o trendach?
arrowSpecjalizowanych baz danych?

 

 

W naszej działalności stosujemy ściśle kodeks postępowania miedzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów od informacji

AIIP