centr
 


tel: 0048 504 637 052
e-mail: infotimes@infotimes.pl

Dalej

 

 

Analizy/raporty branżowe to szczegółowe analizy sytuacji w danej branży. Zwykle raport zawiera informacje na temat:

  • wielkości rynku i tempa jego wzrostu,

  • głównych graczy i ich udziałów w rynku,

  • najważniejszych trendów w branży,

  • kluczowych regulacji prawnych,

Raport może też zawierać informacje np. o poziomie cen, kanałach dystrybucyjnych na rynku, oraz wszelkich innych interesujących Klienta kwestiach.

Proponujemy także badania typu desk research polegające na wyszukiwaniu informacji w istniejących źródłach, jak prasa, Internet, raporty analityczne, statystyki itp.


 
 

arrowDostawców, importerów, hurtowni, producentów?
arrowPotencjalnych klientów?
arrowKonkretnych towarów lub usług?
arrowSprawdzonych kontrahentów?
arrowDanych o rynku?
arrowInformacji o trendach?
arrowSpecjalizowanych baz danych?

 

 

W naszej działalności stosujemy ściśle kodeks postępowania miedzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów od informacji

AIIP