centr
 


tel: 089 679 7053
fax: 089 679 0632
tel kom: 504 637 052

e-mail: infotimes@infotimes.pl

Dalej

 

 

Surveys Ankiety Badania

BADANIE SATYSFAKCJI Z PŁATNEJ PROMOCJI NA WIODĄCYCH PORTALACH BIZNESOWYCH


Badanie ma na celu określić satysfakcję firm płacących za promocję w katalogach biznesowych, takich jak Panorama Firm, Marketeo, Firmy.net, Openkontakt, Odi itp.

Często zastanawiamy się czy reklama w danym medium jest dla nas korzystna.

Oczywiście istnieje wiele czynników wpływających na skuteczność reklamy, zależy ona czasem nawet od najmniejszych detali. Ale dla potrzeb tego badania założyliśmy że najważniejszym dla reklamodawcy czynnikiem jest satysfakcja z umieszczenia reklamy w danym źródle i chęć zrobienia tego kolejny raz.

Z racji tej nasze badanie nie będzie raczej cennym materiałem dla badacza akademickiego ale jego wynik będzie istotną informacją dla przedsiębiorcy podejmującego praktyczne i mające wpływ na biznes decyzje.

Ankieta skierowana jest do przedsiębiorców.

Link do ankiety został przesłany do próbki firm promujących się na portalach biznesowych.

Każdy biorący w niej udział będzie mógł zapoznać się bezpłatnie z wynikami badań.

Ankieta jest anonimowa. Przy wypełnianiu ankiety zapisywany jest adres IP i cookies, w celu wykluczenia kilkakrotnego wypełnianiania ankiety.

Po jej wypełnieniu prosimy o wpisanie do formularza ważnego adresu e-mail. Właśnie na ten e-mail przesłana zostanie, po ukończeniu badań, informacja z adresem strony, na której zostaną opublikowane wyniki.

 


 
 

arrowDostawców, importerów, hurtowni, producentów?
arrowPotencjalnych klientów?
arrowKonkretnych towarów lub usług?
arrowSprawdzonych kontrahentów?
arrowDanych o rynku?
arrowInformacji o trendach?
arrowSpecjalizowanych baz danych?

 

 

W naszej działalności stosujemy ściśle kodeks postępowania miedzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów od informacji

AIIP